Slutgiltligt!

Nu har SvRF minsann fixat! (Ett extra stort tack till M som jag vet slitit med detta och gjort ett kanonjobb på förbundet, hejja M!!)
 

Svenska Ridsportförbundet har beslutat om en tillfällig frysning av Mom 151:2, Identifiering av ickesponsortillverkare. Under våren 2012 görs ett arbete för att komma fram till vad som ska gälla för tillverkarmärkning på utrustning på ekipage på svenska tävlingsbanor från och med år 2014. Arbetet ska vara klart och kommer att ligga som underlag för beslut på förbundsstyrelsens möte 15-16 juni 2012.

 

Vi har beslutat att frysa 151.2, 151:2.1, 151:2.2 och 151:2.3 under åren 2012 och 2013, vilket innebär att denna paragraf ej kommer att gälla under 2012 och 2013.

Vi kommer under våren 2012 att ha en dialog med aktiva och andra nationella ridsportförbund i Europa samt med FEI, för att komma fram till vilka regler som ska gälla för tillverkarmärkning på utrustning på ekipage på svenska tävlingsbanor från och med år 2014. Arbetet ska vara klart och kommer att ligga som underlag för beslut på förbundsstyrelsens möte 15-16 juni 2012.
Det kommer att ge både aktiva och tillverkare 18 månader på sig att se över sin tävlingsutrustning enligt det beslut som då fattas.

Vad innebär detta för våra tävlingsekipage under åren 2012-2013?
- Alla tävlingsekipage får på tävlingsbanan under ritten och prisutdelningen ha reklam (innefattar även tillverkarmärkning) enligt storlekarna i Mom 151.1, se bifogat utdrag från Mom 151.1 nedan.

Varför finns det godkända reklamytor på våra tävlingsekipage och varför behöver dessa regleras?
Det finns ett intresse från sponsorer att synas tillsammans med framgångsrika idrottare/ idrottslag och varje idrottsförbund väljer hur mycket reklamyta man tillåter för sponsorer och för tillverkare av idrottsutrustning.
Denna fråga har blivit mycket mer aktuell inom ridsporten, då vi idag har stora framgångar i många av våra grenar och det börjar finnas ett stort intresse för flera företag att satsa på svensk ridsport!
Inom Svenska Ridsportförbundet har vi ett gemensamt reglemente för alla grenar, TR I, som bland annat styr reklamytorna för våra tävlingsekipage inne på tävlingsbanan.
På tävlingsområdet är det fritt för reklam på bland annat fordon, kläder och hästtäcken.
Vi kan ofta i andra idrotter se att man efter målgång snabbt sätter på sig en överdragsjacka eller byter mössa för att få visa större eller fler logotyper än vad som är tillåtet under själva tävlingsmomentet/tävlingsbanan.
På tävlingsbanan ska dock arrangören kunna ha exklusivitet på reklamen och kunna få sponsorer att finansiera tävlingen.
Under de senaste åren har ett förtydligande av Mom 151 efterfrågats av både aktiva, domare och tillverkare av kläder och utrustning för tävling. Därför har Svenska Ridsportförbundet under 2011 tittat över denna fråga och det förslag som presenterades för tävlingssektionen i oktober var att översätta FEIs regel för sponsorskap och reklam till TR I Mom 151.
Denna skrivning innebar ingen reducering av de tillåtna ytorna för sponsorer/reklam eller tillverkarnas märkning mot 2011 års regler, däremot har vi utökat med nya ytor enligt FEIs regler. Vi valde även att öppna upp för företagssponsring utan avtal genom att använda de reklamytorna som är godkända enligt Mom 151.1.
Dock gjordes det ett dåligt jobb med översättningen av FEIs text, vilket har medfört en otydlighet och osäkerhet under julhelgen, vilket vi beklagar!

Vänliga hälsningar
Tobias Mattsson, ordförande Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion
Wiveka Lundh, sportchef Svenska Ridsportförbundet


TR I Mom 151:1.1.1 > 1.6.2.2*
På tävlingsbanan och i samband med prisutdelning får sponsorns namn och/eller logotyp endast exponeras på en maximal area av:
Hoppning
1.1.1 Vojlock/Schabrak 200 cm² på varje sida
1.1.2 Ridjacka 80 cm² på varje sida av jackan i höjd med bröstfickan
1.1.3 Ridbyxor 80 cm² en gång längstgående på vänstra benet
1.1.4 Skjortkrage 16 cm² på varje sida eller i mitten på kragen på en ridblus
1.1.5 Ridhjälm 125 cm² mitt på hjälmen (max 25 cm lång och 5 cm bred) *
1.1.6 Insektsluva 75 cm² endast en gång

1.2 Dressyr
1.2.1 Vojlock/Schabrak 200 cm² på varje sida
1.2.2 Ridjacka 80 cm² på varje sida av jackan i höjd med bröstfickan
1.2.3 Skjortkrage 16 cm² på varje sida eller i mitten på kragen på en ridblus

1.3 Fälttävlan
1.3.1 Hopprov Se 1.1 hoppning
1.3.2 Dressyrprov Se 1.2 dressyr
1.3.3 Uthållighetsprov
1.3.3.1 Vojlock/Schabrak 200 cm² på varje sida
1.3.3.2 Ridjacka/Motsvarande 200 cm² på en ärm eller 100 cm2 på varje ärm
1.3.3.3 Ridbyxor 80 cm² en gång längstgående på vänstra benet
1.3.3.4 Skjortkrage 16 cm² på varje sida eller i mitten på kragen på en ridblus
1.3.3.5 Ridhjälm 125 cm² mitt på hjälmen (max 25 cm lång och 5 cm bred) *
1.3.3.6 Insektsluva 75 cm² endast en gång

1.4 Distans
1.4.1 Vojlock/Schabrak 200 cm² på varje sida
1.4.2 Ridbyxor 80 cm² en gång på vänstra benet
1.4.3 Ridjacka/motsvarande 200 cm² på en ärm eller 100 cm2 på varje ärm
1.4.4 Ridhjälm 125 cm² mitt på hjälmen (max 25 cm lång och 5 cm bred) *
1.4.5 Skjortkrage 16 cm² på varje sida eller i mitten på kragen på en ridblus

1.5 Voltige
1.5.1 Backpad 200 cm² på varje sida
1.5.2 Kläder 100 cm² får endast användas en gång

1.6 Körning
1.6.1 Dressyrmoment, precisionsmoment
1.6.1.1 Vagnsida 400 cm²
1.6.1.2 Jacka/motsvarande 80 cm² endast en gång på sidan av jackan i höjd med bröstfickan
1.6.1.3 Skjortkrage 16 cm² på varje sida eller i mitten på kragen på en ridblus
1.6.2 Maratonmoment
1.6.2.1 Vagnsidor, framstam 2 520 cm² på vardera av de tre reklamplatserna
1.6.2.2 Medhjälpares ryggar 1 260 cm² på vardera ryggen

* i samtliga discipliner inom Svenska Ridsportförbundet får även godkända hjälmar med befintlig tillverkarmärkning användas

Svar på kommentar

Maria om Liten har blivit stor:
wow vad kul! hur hittade ni varann, svarade hon på en annons du hade eller?


Svarar dig här Maria eftersom du inte lämnat några kontaktuppgifter.

Ja det är fantastiskt roligt! Hur jag och Anna hittade varandra är en rätt lång historia, men för att dra den korta versionen, och den som är mest relevant i sammanhanget, dvs hur CC hamnat hos henne, är att jag jobbat hos henne. Hon ville egentligen köpt Zamona, men hon är inte till salu för alla pengar i världen, så Anna tingade ett föl. Fölet blev lilla CC och efter att Anna varit och tittat på honom så bestämde vi att han fick följa med henne hem.

Jag är otroligt glad för detta. Av många anledningar, men främst för att jag vet att Anna är en fantastisk hästmänniska som undantagslöst sätter djurets bsäta i första rummet. Ett bättre hem kan lilla CC inte få. Så nu hoppas vi bara att han kommer bli en frisk, hel, glad och framgångsrik fälttävlanshäst!


Jag på Zamona & Anna på Easy